Phương thức thanh toán

www.minhkhaiphu.com chấp nhận giao dịch thanh toán bằng các hình thức sau:

– Tiền mặt “VNĐ”
– Thanh toán khi nhận hàng
– Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc Internet Banking.